retningslinjer stola

Retningslinjer for stola

Alle stolaer må sendes inn og godkjennes av Biskop eller Liturgisk konsulent før de bestilles. Retningslinjer for stola – Farger HVIT Marie budskapsdag regnes ikke i fastetiden. Denne dag kan festtidens musikk brukes. Prefasjon som i juletiden. Påskenatt/dag – 6. Søndag etter påske. De musikalske alternativer for festtiden kan brukes. Juletiden/ Julaften – Kristi åpenbaringsdag. De musikalske alternativer…

Detaljer

bestilling alba

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV LITURGISKE KLÆR

Vedtatt av Kirkemøtet 1988 og gjengitt i Gudstjenestebok for Den norske kirke Del II og i Lovsamling for Den norske kirke. Mindre redaksjonelle endringer er godkjent av Kirkerådet 13. desember 1991. Endret ved vedtak i Kirkemøtet 20. november 2004. Sist endret ved vedtak i Kirkerådet 26. september 2013 etter fullmakt fra Kirkemøtet 2013.   1.…

Detaljer

Kirkeklær i Norge

Selvfølgelig! Her er en kort artikkel om kirkeklær: Kirkeklær: Symbolikk, tradisjon og respekt Kirkeklær spiller en viktig rolle i religiøse seremonier og gudstjenester i mange kristne tradisjoner. Disse spesielle klærne bærer en symbolsk betydning, markerer respekt og bidrar til å opprettholde en følelse av kontinuitet og tradisjon i kirken. I mange kristne liturgiske tradisjoner bruker…

Detaljer

kjøp glutenfrie nattverdsoblater

Glutenfrie Nattverdsoblater

Hvetebaserte glutenfrie nattverdsoblater. Disse nattverdsoblatene er bakt på kun hvete og vann. Oblatene har et gluteninnhold på under 20ppm, noe som tilsvarer under 0,0020%. Disse oblatene tilfredsstiller kravet på å bli kalt glutenfrie, da de har et gluteninnhold på under 20ppm. Ta gjerne kontakt for mer informasjon. Glutenfrie nattverdsoblater med kors, bakt på hvete og vann. Pakke på…

Detaljer