retningslinjer stola

Retningslinjer for stola

Alle stolaer må sendes inn og godkjennes av Biskop eller Liturgisk konsulent før de bestilles. Retningslinjer for stola – Farger HVIT Marie budskapsdag regnes ikke i fastetiden. Denne dag kan festtidens musikk brukes. Prefasjon som i juletiden. Påskenatt/dag – 6. Søndag etter påske. De musikalske alternativer for festtiden kan brukes. Juletiden/ Julaften – Kristi åpenbaringsdag. De musikalske alternativer…